תואר ראשון B.Ed


תוכנית ההכשרה לאמנות (כיתות א-יב)


התוכנית מכשירה מורים להוראת מקצועות האמנויות החזותיות בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות…
קרא עוד

תוכנית המצוינים: רג”ב


בתכנית המצוינים הסטודנט מסיים את לימודיו כבעל תואר ראשון B.Ed ותעודת הוראה מהתכנית בה למד.
קרא עוד

תוכנית שבילים – לחינוך, חברה וסביבה


בשביל היזמות – למידה מבוססת פרויקטים (PBL), שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, התנסויות מעשיות ביצירת חדשנות, צבירת ניסיון מעשי…
קרא עוד

התמחות מדעים מסלול ישיר לתואר שני


• מקבלים תואר ראשון במדעים + תואר שני
• מקבלים תעודת הוראה למדעים על יסודי
קרא עוד

תוכנית על יסודי אנגלית


הכשרה לבית הספר העל־יסודי אנגלית
מכשירה מורים בחינוך הכללי – במגזר היהודי והבדואי.
קרא עוד

תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי (א-ו)


מקצוע נדרש המאפשר השתלבות במעגל העבודה במקצוע המעניק קביעות ויציבות.
קרא עוד

תוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד


תוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מכשירה את הסטודנט לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך מגיל 6 ועד גיל 21
קרא עוד

תוכנית ההכשרה לבית-הספר העל-יסודי (ז-י)


התוכנית מכשירה מורים לבית-הספר העל-יסודי בחינוך הכללי במגזר היהודי והבדואי.
קרא עוד

תוכנית ההכשרה לגן, מלידה עד 6 שנים


הכשרת גננות וגננים להוראה במערכת החינוך בגן הילדים ובחטיבות הצעירות
קרא עוד

תוכנית ההכשרה לחינוך גופני (כיתות א-יב)


תכנית המכשירה מורים לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר העל יסודיים
קרא עוד

תוכנית נתיבים مسارات


בואו לרכוש מקצוע, ליצור חינוך מתקדם, להוביל ולהשפיע
קרא עוד