תוכנית הכשרה לגן, מלידה עד 6 שנים


הכשרת גננות וגננים להוראה במערכת החינוך בגן הילדים ובחטיבות הצעירות

בואו להוביל ולהשפיע
“ללמוד מילדים על ילדים”
הילדים של היום הם המבוגרים של המחר

להוביל כבר מהתחלה – בעקבות חוק חינוך חינם מגיל 3
הפכו לימודי גיל הרך כדאיים מתמיד

עקרונות מנחים

תוכנית ההכשרה לגיל הרך במכללת קיי מעניקה תואר בוגר  B.Ed בהוראה לגיל הרך, ומסמיכה את דור העתיד של הגננים והגננות בישראל לעבודה במערכת החינוך – בגני הילדים ובחטיבות הצעירות.

במהלך ההכשרה ירכשו הסטודנטים מיומנויות הוראה לגיל הרך המותאמות למאה ה־21, תוך ליווי והדרכה צמודים ואישיים, ויגבשו את תפיסת עולמם החינוכית, בהתבסס על ידע תיאורטי שנרכש במהלך לימודיהם ועל התנסות מעשית אינטנסיבית בשטח.

לפרטים והרשמה:
רות077-8047658

לימודי התמחות

מבנה התוכנית:
התמחות ראשית – חינוך לגיל הרך (26 ש”ש)
התמחות כללית – 3 חטיבות דיסציפלינאריות בנות 10 ש”ש כל אחת (סה”כ 30 ש”ש)
המעוניינים בהרחבת הסמכה לכיתות א’-ב’, ילמדו 12 ש”ש נוספות –  בתשלום מלא, במסגרת תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי.

למכללה הזכות לערוך שינויים
מספר המקומות מוגבל
פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים בכפוף לתנאי הקבלה

 

לפרטים והרשמה:
רות077-8047658