תכנית ההכשרה לגן (גילאי לידה – 6)


גנן(נת) גידל קטן בגן
תכנית ההכשרה לגן (גילאי לידה – 6)

הכשרת גננות וגננים להוראה במערכת החינוך בגן הילדים ובחטיבות הצעירות
הליך ההכשרה לגן מתבצע בסביבה חינוכית המעודדת ויוזמת פעילויות,
התנסויות ויחסי גומלין עם קבוצות ילדים מלידה עד 6.

 

עקרונות מנחים

תכנית ההכשרה לגן במכללת קיי הנה תכנית להכשרת גננות וגננים להוראה במערכת החינוך בגן הילדים ובחטיבות הצעירות.
במהלך ההכשרה לגן ירכשו הסטודנטים מיומנויות הוראה לגיל הרך ויבנו לעצמם השקפת עולם חינוכית,
המתבססת על תיאוריות התפתחותיות.

באמצעות תכנית ההכשרה לגן יפתחו הסטודנטים יכולת ראייה מעמיקה ורחבה, שתסייע להם ברכישת דעת עדכנית, בפיתוח היכולת ללמידה עצמית, באחריות ללימודיהם ובפיתוח כישורי הוראה.
במהלך תכנית ההכשרה לגן יידרשו הסטודנטים להפעיל שיקול דעת, המבוסס על ידע אקדמי, ובכך יעמיקו את ידיעותיהם
בהתפתחויות המתרחשות בשדה החינוך, כנדרש בגיל הרך.

תהליך ההכשרה לגן מתבצע בסביבה חינוכית המעודדת ויוזמת פעילויות, התנסויות ויחסי גומלין עם קבוצות ילדים מלידה עד 6.

לפרטים והרשמה:
רות077-8047658

לימודי התמחות

מבנה התכנית:
התמחות ראשית – חינוך לגיל הרך (26 ש”ש)
התמחות כללית – 3 חטיבות דיסציפלינאריות כל אחת 10 ש”ש (סה”כ 30 ש”ש)
סטודנטים המעוניינים בהרחבת הסמכה לכיתות א’-ב’, ילמדו תוספת של 12 ש”ש, בתשלום מלא, במסגרת תכנית ההכשרה לבית הספר היסודי.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
מספר המקומות מוגבל
הרישום לתכנית הנו על בסיס מקום פנוי
פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

לפרטים והרשמה:
רות077-8047658