לימודי הסבת אקדמאים להוראה


תוכנית שח"ף

* הטבת חבר מביא חבר ע"ס 1000 ש"ח גם לנרשם וגם לממליץ!
*בהתאם לתקנון

תוכנית שח”ף (שיתוף חינוכי פעיל) – תוכנית הסבת אקדמאים להוראה

תוכנית שח"ף היא תוכנית ייחודית של הכשרת אקדמאים להוראה. התוכנית מייצגת גישה המשלבת בין ערכים של אוטונומיה, חופש ואחריות של הלומדים לבין הפן החברתי-תרבותי של החינוך, ומעודדת יוזמה חינוכית ומנהיגות בקרב הלומדים בה.

השם שח”ף מבטא את מאפייניה הבולטים של התכנית:
שיתוף – הלמידה כתהליך של השתתפות ושיתוף בהקשר החברתי-תרבותי של קהילת הלומדים במכללה ובבית הספר
חינוכי – התפתחות הזהות המקצועית כדיאלוג חינוכי בונה משמעות
פעיל – העשייה והמעורבות בהוויה החינוכית כמוקד לפיתוח יוזמה ומנהיגות.

התוכנית מציעה מגוון תוכניות לימוד להוראה :

התוכנית מציעה מגוון תוכניות לימוד להוראה : בגני ילדים, בביה”ס היסודי, בחינוך המיוחד ובביה”ס העל-יסודי

לפרטים והרשמה:
מורן077-8053854

מבנה הלימודים:
 שנה אקדמית אחת בלבד*

ימי שלישי בין השעות 08:30 – 19:00 יום הלימודים יתקיים בזום או בקמפוס לסירוגין
ימי חמישי בין השעות 08:00-16:00 התנסות מעשית בבתי הספר + חקר ההתנסות

* למעט לימודי השלמה בתחום הדעת במידת הצורך על סמך לימודי תארים קודמים.

 

לפרטים והרשמה:
מורן077-8053854

טופס פנייה