תואר שני בחינוך לגיל הרך


*בהתאם לתקנון

חדש – לימודי תעודות עם התואר השני
לימודי תעודה להנחיית קבוצות הורים

התוכנית ללימודי תואר שני
בחינוך לגיל הרך
*לעומדים בקריטריונים בהתאם לתקנון

הקורסים הנלמדים בתוכנית עוסקים ב:
« חיזוק הזהות האישית והמקצועית
« עשייה חינוכית מיטבית בהקשר של גיוון תרבותי
« אינטרקציות חינוכיות משמעותיות עם ילדים, צוותים חינוכיים והורים

התוכנית מיועדת
« לנשות החינוך הפועלות עם ילדים מגיל לידה ועד שמונה

הלימודים מתקיימים
« בימי ג' משעה 12:15 למשך שנתיים, שלושה
 סמסטרים בקמפוס וסמסטר אחד מרחוק

למורים ב"אופק חדש" גם תואר וגם הכרה
ב 140-120 שעות מהלימודים לצורך קידום בדרגה 

לפרטים והרשמה:
טוני077-9975921

משך התוכנית: ללומדות בתואר השני או שסיימו תואר שני במכללת קיי 60 שעות השלמה
תחילת התוכנית: אוקטובר 2023

לימודי תעודה לייעוץ והדרכה חינוכית – טיפולית בגיל הרך

משך התוכנית: ללומדות בתואר שני במכללת קיי 82 שעות
תחילת התוכנית: אוקטובר 2023

ד"ר תרצה לוין
ראש תוכנית לתואר שני בחינוך לגיל הרך

לפרטים והרשמה:
טוני077-9975921

טופס פנייה