תוכנית שבילים – לחינוך, חברה וסביבה


 בשביל היזמות – למידה מבוססת פרויקטים (PBL), שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, התנסויות מעשיות ביצירת חדשנות, צבירת ניסיון מעשי, סדירויות המאפשרות המשך עבודה משמעותית במהלך הלימודים לתואר.

בשביל החדשנות החינוכית – שילוב אמצעים טכנולוגיים בלמידה, תהליכי למידת חקר אישית וקבוצתית, שילוב פדגוגי של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

בשביל החברה והקהילה – למידה מבוססת מקום (PBE), קידום עשייה סביבתית חברתית והתנסות בחינוך לאזרחות פעילה במסגרות חינוך. השתלבות ב”חאן האקדמי” – המרכז לחינוך חברה וסביבה של אזור הדרום.

בשביל הסביבה –  התמחות בגיאוגרפיה – אדם וסביבה או בהסטוריה, קיימות ויחסי גומלין בין סביבה חברה וחינוך.

בשבילך – מבנה לימודים מודולארי המאפשר להתאים את מסגרת הלימודים המתאימה לך:
יום לימודים קבוע (רביעי בשנים א’+ב’, חמישי בשנים ג’+ד’), שבועות מרוכזים או ימי שישי.

חונך אישי לכל סטודנט, מיטב המרצים מכל רחבי הארץ, 5 תעודות הסמכה.

התוכנית מעניקה

  1. תואר ראשון בחינוך (B.Ed)
  2. תעודת הוראה לעל־יסודי בגיאוגרפיה או בהיסטוריה
  3. תעודת עובד חינוך בקידום נוער או בנוער וקהילה

משרד תוכנית שבילים – 077-8051206
דוא"ל: shanis@democratic.co.il

 

 

טופס פנייה