תואר שני בייעוץ חינוכי


הכשרת יועצים חינוכיים לעבודה במסגרות חינוכיות מהגיל הרך
ועד החינוך העל – יסודי, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

לפרטים והרשמה:
דני077-8042702

 אודות התכנית

תכנית הלימודים לייעוץ חינוכי במכללת קיי מיועדת להכשיר יועצים חינוכיים לעבודה במסגרות חינוכיות מהגיל הרך ועד החינוך העל – יסודי, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

התכנית מציעה שילוב אינטגרטיבי ותרומה הדדית בין שלושת התחומים המרכזיים של לימודי תשתית, מיומנויות הייעוץ ולימודי התמחות בייעוץ בעבודה בחינוך מיוחד ובסביבה רב-תרבותיות. ברוח זו נבנה הקשר בין ההיבטים התאורטיים למעשיים בעבודת הייעוץ כהיבטים משלימים ובלתי נפרדים בהתפתחות המקצועית.

התכנית כוללת הכשרה מקצועית בייעוץ בהתאם לדרישות של השרות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך ואגודת היועצים החינוכיים בישראל.
התכנית מיועדת בעיקרה למורים מובילים בעלי אוריינטציה בין אישית גבוהה, יכולת מוכחת ליוזמה חינוכית ופדגוגית ובעלי ניסיון בהוראה.
הלומדים יחשפו ויתנסו בהכרת המעשה הייעוצי בפועל, ובתהליכים של החדרת חידושים בהתאם לצרכים הייחודיים של הפרט והמערכת הבית ספרית.

משך הלימודים:

  • שנתיים

ימי הלימודים:

  • יום ב’ 19:15-14:15
  • יום ה’ 19:15-8:30

לתכנית הייעוץ החינוכי יתקבלו מועמדים העונים לתנאים הבאים:

  • מורים/מורות בעלי תואר ראשון/תואר שני ותעודת הוראה
  • ציון ממוצע של 85 ומעלה בתואר הראשון.
  • ניסיון בהוראה של שלוש שנים לפחות.
  • שתי המלצות המעידות על כישורים, ניסיון ותפקוד של המועמדים בבית הספר ובמערכת החינוך. דגש מיוחד יינתן על התנסויות הכוללות אינטראקציות בין אישיות מורכבות במערכת החינוך.
  • עמידה בראיון קבלה.

קורסי השלמה:

מועמדים החסרים קורסי קדם בתואר ראשון בתחומים של פסיכולוגיה, חינוך מיוחד ושיטות מחקר, יתקבלו על תנאי ויידרשו להשלמת לימודים בטרם האישור על קבלתם הסופית.

לפרטים והרשמה:
דני077-8042702