תואר שני בייעוץ חינוכי


הכשרת יועצים חינוכיים לעבודה במסגרות חינוכיות מהגיל הרך
ועד החינוך העל־יסודי – בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

לפרטים והרשמה:
דני077-8042702

אודות התוכנית

תוכנית הלימודים לייעוץ חינוכי במכללת קיי מיועדת להכשיר יועצים חינוכיים לעבודה במסגרות חינוכיות מהגיל הרך ועד החינוך העל־יסודי – בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

התוכנית מציעה שילוב אינטגרטיבי ותרומה הדדית בין שלושת התחומים המרכזיים של לימודי תשתית, מיומנויות הייעוץ ולימודי התמחות בייעוץ – בעבודה בחינוך מיוחד ובסביבה רב־תרבותיות. ברוח זו נבנה הקשר בין ההיבטים התיאורטיים למעשיים בעבודת הייעוץ כהיבטים משלימים ובלתי נפרדים בהתפתחות המקצועית.

התוכנית כוללת הכשרה מקצועית בייעוץ בהתאם לדרישות של השירות הפסיכולוגי – ייעוצי במשרד החינוך ואגודת היועצים החינוכיים בישראל.
התוכנית מיועדת בעיקרה למורים מובילים בעלי אוריינטציה בין־אישית גבוהה, יכולת מוכחת ליוזמה חינוכית ופדגוגית ובעלי ניסיון בהוראה.
הלומדים ייחשפו למעשה הייעוצי בפועל יתנסו בו ובתהליכים של החדרת חידושים בהתאם לצרכים הייחודיים של הפרט והמערכת הבית ספרית.

משך הלימודים

  • שנתיים

ימי הלימודים

  • יום ב’ 19:15-14:15
  • יום ה’ 19:15-8:30

תנאי הקבלה לתוכנית הייעוץ החינוכי

  • מורים/מורות בעלי תואר ראשון/תואר שני ותעודת הוראה
  • ציון ממוצע של 85 ומעלה בתואר הראשון.
  • שלוש שנות ניסיון בהוראה לפחות.
  • שתי המלצות המעידות על כישורים, על ניסיון ותפקוד של המועמדים בבית הספר ובמערכת החינוך.
    דגש מיוחד יינתן על התנסויות הכוללות אינטראקציות בין אישיות מורכבות במערכת החינוך.
  • עמידה בריאיון קבלה.

קורסי השלמה

מועמדים שלא למדו בתואר ראשון קורסים בתחומים של פסיכולוגיה, חינוך מיוחד ושיטות מחקר, יתקבלו על תנאי ויידרשו להשלמת לימודים בתחומים אלו
בטרם האישור על קבלתם הסופית.

לפרטים והרשמה:
דני077-8042702