תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי (א-ו)


ההכשרה הממוקדת כוללת

· אבחון הצרכים הייחודיים (החוזקות והקשיים) של התלמיד המשתלב בכיתה הרגילה
· בנייה ויישום של תוכנית לימודים אישית ומותאמת בתחומים כגון קריאה, כתיבה וחשבון.

לפרטים והרשמה:
רות077-8052500

 

מכללת קיי מובילים לחינוך
מקצוע לחיים, תכנית תוססת צעירה עדכנית ודינמית, תוכנית המביאה את ניסיונו של

הסטודנט להיות חלק משפיע לטווח רחוק בחיי תלמידים צעירים

בואו ללמוד איתנו, להוביל ולהשפיע

אודות התוכנית

לימודי התואר הראשון (B.Ed.) בתוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי מכשירים מחנכים ומורים מקצועיים ומנהיגים, המובילים חדשנות במערכת החינוך.
תוכנית ההכשרה שמה דגש על תהליך ההתפתחות האישי והמקצועי של המתכשר להוראה.
במסגרת הלימודים וההתנסות ניתנת ההזדמנות לגבש תפיסה חינוכית מודעת, המביאה לידי ביטוי את ערכיו ואת ניסיונו של הסטודנט.
התוכנית הכללית מורכבת מלימודי חובה ומלימודי בחירה, והיא תוכנית דינמית, הנעה מן התיאוריה אל המעשה ומן המעשה אל התיאוריה.
הלימודים כוללים לימודים עיוניים מובנים, פעילות סדנאית ולמידה עצמית.

הדרכה פדגוגית

החל מסמסטר א’ של שנת הלימודים השנייה, הסטודנטים מתנסים בבתי ספר יסודיים ומלווים על ידי מדריכים פדגוגיים מנוסים בהוראה ובמגוון תפקידים בבית הספר היסודי. בשנת הלימודים השלישית ההתנסות המעשית מתמקדת בתחומי דעת שונים: ספרות, לשון, מקרא, מתמטיקה ומדעים.

לפרטים והרשמה:
רות077-8052500

התנסות מעשית

שנת ההכשרה הראשונה : קורסי חינוך כלליים במסגרת תוכנית לימודי שנה א’.

שנת ההכשרה שנייה : החל מהסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה, הסטודנטים מתנסים בפועל בהוראה בבית הספר היסודי.
נוסף לליווי של המדריך הפדגוגי, יש לכל סטודנט גם מורה מאמנת/מכשירה.
הסטודנטים מצטרפים לכיתה של המורה המאמנת/מכשירה, צופים בשיעורים ולומדים מהמורה כיצד לתכנן שיעור, כיצד ללמד, כיצד להנהיג כיתה ועוד.
כמו כן, הם מתכננים מערכי שיעור ומקבלים משוב מהמורה המאמנת/מכשירה וכן מהמדריך הפדגוגי.

שנת ההכשרה השלישית: שנת ההתנסות בשנה זו נעשית במודל “אקדמיה-כיתה”.
התוכנית מבוססת על הרציונל של שותפות בין האקדמיה (המכללה) לבין בית הספר כדי להיטיב את תהליכי ההכשרה להוראה.
הסטודנטים נמצאים בהתנסות בבתי הספר במשך שלושה ימים.
ההוראה בכיתה נעשית במתכונת של הוראה בצמד (הוראה בקו) כך שכל סטודנט משמש מורה שני בכיתה.
הם שותפים לניהול הכיתה, לאספות הורים, למפגשי צוות ועוד, וכך הם מגיעים מוכנים יותר למערכת החינוך.

שנת הלימודים הרביעית: בשנה זו, משלבים בין הלימודים במכללה לבין ההתמחות בהוראה (שנת סטאז’).

מבנה התוכנית:

התוכנית כוללת 98 נק”ז

  • התמחות ראשית – 26 נק”ז
  • חטיבת לימודי חינוך – 15 נק”ז
  • חטיבה דיסציפלינרית – 15 נק”ז
  • לימודי הכשרה – 36 נק”ז
  • חובת הסמכה – 6 נק”ז

” מחנך בבית הספר היסודי מעצב את דור המחר!
התלמיד רואה בך דמות משמעותית בהווה ובעתיד”

  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
  • מספר המקומות מוגבל
  • הרישום לתכנית הנו על בסיס מקום פנוי
  • פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

לפרטים והרשמה:
רות077-8052500