תכנית המצוינים: רג”ב – ראש גדול בהוראה


 אודות התכנית

בתכנית המצוינים הסטודנט מסיים את לימודיו כבעל תואר ראשון B.Ed ותעודת הוראה מהתכנית בה למד.
משך הלימודים 3 שנים. שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז’) תיחשב כשנה ראשונה למילוי חובת העבודה, בתנאי שהבוגרים סיימו את כל חובותיהם לתואר “בוגר בהוראה” (B.Ed) ולתעודת הוראה, ועומדים בתנאי ההחזר.

תכנית הלימודים בתכנית המצוינים היא ייחודית. היא כוללת שיעורים בנושאים ייחודים, דרכי הוראה מיוחדות, סיורים ואפשרות ללמידה אישית ומונחית.
הסטודנטים משתתפים בכנסים ובפורומים של סטודנטים מצוינים משאר המכללות בארץ.

קבוצת הלימוד היא מהמסלולים השונים. השוני וההטרוגניות מוסיפים לחוויית הלמידה.
הסטודנטים זוכים לליווי אישי ומשאבי למידה ייחודיים.

משרד החינוך עושה מאמצים למתן עדיפות לבוגרי התכנית בשיבוצם בעבודת ההוראה.

לפרטים והרשמה:
רות077-8053281

מטרות התכנית:

  • להכשיר מורים מועמדים בעלי כישורים מיוחדים ויכולות למידה גבוהות
  • לפתח כישורים מקצועיים של הסטודנטים לקראת היותם מורים מצוינים בעתיד
  • לאפשר לסטודנטים ללמוד בתכנית ייחודית בתחום העשרה תרבותית, ערכית ואקדמית
  • להכשיר את הסטודנטים להוראה בדרכים ייחודיות ובאופן שיהיו כוח מוביל במערכת החינוך
  • לפתח / לטפח מנהיגות חינוכית מובילה שבעתיד תתפוס מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך
  • לפתח ולהמריץ את רוח ההתנדבות בקרב הסטודנטים המצוינים, כדי שיובילו בתחום זה במכללה ובקהילה

תנאי קבלה:

  • ציון התאמה (ממוצע בין ציון הפסיכומטרי וציון הבגרות המשוקלל) לפחות 630 (ייתכנו חריגים)
  • ראיון אישי לבדיקת התאמה לתכנית
  • הלומדים בתכנית מקבלים פטור מלא משכר הלימוד (מלבד תשלומים נלווים)
  • משרד החינוך יעניק מלגה חד פעמית לכל שנת לימודים במשך 3 שנים, לכל שלוש שנות הלימוד, לעומדים בתנאים.

לפרטים והרשמה:
רות077-8053281