תוכנית ההכשרה וההתמחות בחינוך מיוחד (גילאי 21-6)


 מוקדי למידה: לקויות למידה, הפרעת קשב, מוגבלות שכלית התפתחותית, ואוטיזם

ראש התמחות החינוך המיוחד ותכנית ההכשרה: ד”ר גילת טרבלסי

חדש מתשפ”ב:
שתי תעודות נוספות למסיימים:
√ הוראה מותאמת (מתקנת) בשפה
√ הוראה מותאמת (מתקנת) בחשבון


לפרטים והרשמה:
רות: 077-8043433
בת אל077-9974511

אודות תוכנית ההכשרה וההתמחות בחינוך המיוחד

תוכנית ההכשרה

תוכנית החינוך המיוחד מכשירה את פרחי ההוראה, באופן ספירלי ומתפתח, לעבודה עם מנעד רחב של תלמידים עם צרכים ותפקודים מגוונים ובטווח גילים נרחב.

התוכנית מכשירה את הסטודנט להוראה ולניהול כיתה של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך מגיל 6 ועד גיל 21, מתוך הבנה של מציאות משתנה ושל התאמות התפתחותיות.
תחומי ההכשרה וההתמחות בחינוך המיוחד מתמקדים בהקניה תיאורטית מעמיקה ובהתנסות מעשית נרחבת בעבודה עם תלמידים המאובחנים עם לקויות למידה, הפרעות התנהגות ומוגבלויות מורכבות. הסטודנטים בתוכנית יוכשרו להוראה, לחינוך ולניהול כיתה  במגוון של פדגוגיות ושל דרכים, במטרה לקדם אוטונומיה ועצמאות, כישורים חברתיים- רגשיים, התנהגות מסתגלת ומימוש עצמי מרבי, לשם כינון איכות חיים מיטבית בתוך מארג חברתי משמעותי.

מטרות ההכשרה

בשנה א’:

 1. הכשרת הסטודנטים להיכרות עם אוכלוסיות בחינוך המיוחד
 2. הכשרת הסטודנטים ליסודות בהוראה כללית ומותאמת של קריאה, כתיבה, חשבון ותקשורת
 3. הכשרת הסטודנטים להיכרות עם מגוון של פדגוגיות, המכוונות לתפקודי הלומד במאה ה-21

בשנים ב’ ו-ג’:

 1. הכשרת הסטודנטים לפרקטיקות מגוונות בחינוך המיוחד  וטיפוח כישורים של ניהול כיתה
 2. הכשרת הסטודנטים להוראה מותאמת, אבחון וטיפול  בתחומי השפה והחשבון
 3. הכשרת הסטודנטים להיכרות, תכנון ובנייה של  תוכנית התערבות ואסטרטגיות למידה במגוון תפקודים: תכנית לימודים אישית ותכנית חינוכית אישית- תל”א/ תח”י ולתוכנית לימודים כיתתית – תל”כ,
 4. הכשרת הסטודנטים לקריאה של דוחות ואבחונים ולניתוח תוכניות לימודים.
 5. עיבוד תהליכים והתאמת תכניות על בסיס גישות RTI (תגובה להתערבות).
 6. הכשרת הסטודנטים לעבודה רב מערכתית בצוותים חינוכיים וטיפוליים, ועם הורים.
 7. עידוד מחוייבות, חשיבה יזמית ותחושת אחריות כלפי מערכת החינוך.
 8. העמקת התובנות בניתוח ובשיפור למידה חברתית ורגשית
 9. העמקת תהליכי התבוננות עצמית – מקצועית – באמצעות כתיבה רפלקטיבית, וחשיבה יצירתית להתמודדות עם קונפליקטים במציאות משתנה.

לפרטים והרשמה:
רות: 077-8043433
בת אל077-9974511

מסגרות ההתנסות המעשית
הסטודנטים מתנסים בהוראה ובחינוך (רב גיליים) של תלמידים עם זכאות לחינוך מיוחד בכיתות קטנות בבתי ספר רגילים ובבתי ספר לחינוך מיוחד.
ההתנסות כוללת פרקטיקות של מליאה, קבוצות קטנות והוראה יחידנית.

את תהליך ההתנסות והלמידה מלוות מדריכות פדגוגיות מנוסות– בשגרת היום במסגרות ובסדנה דידקטית מותאמת לתכנים ולמאפייני התלמידים עימם עובדים הסטודנטים.

 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
 • מספר המקומות מוגבל
 • הרישום לתוכנית הנו על בסיס מקום פנוי
 • פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים

לפרטים והרשמה:
רות: 077-8043433
בת אל077-9974511