תוכנית ההכשרה לחינוך מיוחד (גילאי 21-6)


 מוקדי למידה: לקויות למידה, מוגבלות שכלית, ואוטיזם

אודות תוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד

תוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מכשירה את הסטודנט לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך מגיל 6 ועד גיל 21.
תחומי ההכשרה בתוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מתמקדים בליקויי למידה וחריגויות מורכבות.
הסטודנטים בתוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד יוכשרו ללמד את תלמידיהם במגוון דרכי הוראה במטרה לקדם אוטונומיה ועצמאות, מימוש עצמי מרבי ואיכות חיים בתוך מארג חברתי משמעותי.
תוכנית החינוך המיוחד מכשירה את המורים למנעד אוכלוסייה רחב ולטווח גילים רחב.

מטרות ההכשרה בשנה ב’

 1. להכשיר את הסטודנטים לעבודה בתחום האוריינות, השפה והתקשורת – הוראת קריאה, פיתוח שפה ותקשורת, והוראה בקבוצות קטנות.
 2. להכשיר את הסטודנטים להוראת יסודות החשבון – תכנון והוראה של שיעורי חשבון ברמות שונות, בהוראה קבוצתית ופרטנית.
 3. היכרות עם תוכנית לימודים אישית – תל”א ותוכנית לימודים כיתתית – תל”כ, קריאה של תוכניות לימודים וניתוחן.
 4. לפתח תחושת אחריות ומחויבות באמצעות עידוד ליוזמות בבתי הספר.
 5. העמקת תהליכי התבוננות עצמית – מקצועית – באמצעות כתיבה רפלקטיבית.

לפרטים והרשמה:
רות: 077-8043433

מסגרות ההתנסות
הסטודנטים מתנסים בשתי אוכלוסיות: אוכלוסיות בבתי ספר יסודיים מהזרם הכללי שבהם כיתות לתלמידים עם לקויות למידה רב ־ בעייתיות ואוכלוסיות של תלמידים עם לקויות מורכבות בבתי ספר מיוחדים ובגני ילדים מיוחדים.
כל סטודנט מתנסה במהלך השנה באוכ’ נבחרת.

את תהליך הלמידה מלוות מדריכות פדגוגיות – בשגרת היום ובסדנה דידקטית מותאמת לאוכלוסייה שבה מתנסים הסטודנטים.

מטרות ההכשרה בשנה ג’ 

 1. התנסות בתכנון בעיבוד, בהתאמה ובהוראת יחידות הוראה בתחומי דעת רבי ־ מלל, במסגרות לימוד על־יסודיות.
 2. הערכת הלמידה – שימוש בכלי הערכה מסורתיים וחלופיים.
 3. העמקת תהליכי התבוננות עצמית-מקצועית באמצעות כתיבה רפלקטיבית.
 4. רכישת מיומנויות בפירוק מטלות לצרכים פונקציונאליים.
 5. העמקת התובנות בניתוח ובשיפור יחסים חברתיים בכיתה.
 6. טיפוח כישורי ניהול כיתה.

בשנה זו הסטודנטים מקדמים פרויקט שמהווה שיא בלמידה.
הפרויקט מהווה אינטגרציה לתחומי ההתמחות של הסטודנט, לכישורי הלמידה הנרכשים ולצרכי מסגרת ההוראה.

מסגרות ההתנסות

הסטודנטים מתנסים בשתי אוכלוסיות: אוכלוסיות בבתי ספר על יסודיים מהזרם הכללי שבהם כיתות לתלמידים עם לקויות למידה רב־בעייתיות ואוכלוסיות של תלמידים עם לקויות מורכבות בבתי ספר מיוחדים.
כל סטודנט מתנסה במהלך השנה באוכלוסייה נבחרת.

את תהליך הלמידה מלוות מדריכות פדגוגיות – בשגרת היום ובסדנה דידקטית מותאמת לאוכלוסייה שבה מתנסים הסטודנטים.

קורסי חובה ההכרחיים לעבודת המורה בחינוך המיוחד

 • סדנה דידקטית 2 ש”ש
 • קורס בניקוד לשנה ב 1 ש”ש
 • קורס בשיטות קריאה 1 ש”ש
 • קורס בהוראה מתקנת של הקריאה לשנה ג 1 ש”ש
 • קורס בהוראה מתקנת של החשבון בשנה ב 2 ש”ש
 • קורס בהוראה מתקנת של החשבון בשנה ג (המשך) 1 ש”ש
 • קורס במנהיגות 1 ש”ש
 • התוכנית של כל הקורסים בהתמחות מצויים באתר הקורס.

לימודי התמחות במסגרת תוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד

ניתן לבחור באחת מהאפשרויות:
א. מתכונת דו־חוגית

 • התמחות ראשונה בחינוך מיוחד (26 נק”ז)
 • התמחות שנייה כללית: שתי חטיבות (15 נק”ז כל אחת) חטיבה ראשונה – חטיבת חובה, לשון שפה ותרבות.
 • חטיבה שנייה בחירה מבין ההתמחויות האלה: ספרות עברית וכללית,לשון עברית, מקרא, מתמטיקה, מדעים או מוזיקה ואמנויות.

ב. מתכונת דו־חוגית משולבת

 • התמחות ראשונה בחינוך מיוחד ( 26 נק”ז)
 • התמחות שנייה:
  • דיסציפלינה מלאה (26 נק”ז)+ תעודת הוראה לבי”ס יסודי
   בחירה מתוך ההתמחויות האלה: ספרות וספרות ילדים, מקרא, לשון עברית, מתמטיקה, מדעים.
  • דיסציפלינה מלאה (26 נק”ז) + תעודת הוראה לביה”ס העל-יסודי
   בחירה מבין ההתמחויות האלה: ספרות ועברית כללית, מקרא, לשון עברית.
   – מתכונת זו מחייבת תוספת של 6 שעות התנסות בהוראה + סדנה דידקטית – בתשלום מלא.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
 • מספר המקומות מוגבל
 • הרישום לתוכנית הנו על בסיס מקום פנוי
 • פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים

לפרטים והרשמה:
רות: 077-8043433