קיוון חדש – הסבת אקדמאים להוראת מדעים


תכנית "קיוון חדש"- הזדמנות לעשות שינוי ולהוביל אותו!
תכנית להסבת אקדמאים להוראת מדעים

 

הצטרפו אלינו לתוכנית מרוכזת להסבת אקדמאים בתחומי המדעים לעולם החינוך וההוראה בכימיה וביולוגיה.
תנאים מעולים למצטרפים – הלימודים במימון המדינה ודמי מחייה במהלך תקופת הלימודים הראשונית.

תהליך קבלה מואץ – יכלול מיון ראשוני לעמידה בתנאי סף, ייעוץ תעסוקתי על ידי לשכת התעסוקה וראיון במכללת קיי, המוסד המכשיר.

הלימודים להסבה יחלו בתאריך – 31.5.2020

המכללה האקדמית ע"ש קיי – הבית להכשרה אנשי החינוך בנגב

תנאי קבלה
הצגת אישור אי עבודה, ממוצע תואר 70 לפחות מקצוע מדעי, מתחומי מדעים:
ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, גיאולוגיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה כימית, אקולוגיה.

תוכנית למי שרוצה ליצור את העתיד שלו

יוזמה משותפת של משרד החינוך ומשרד התעסוקה להסבת אקדמאים שנרשמו בשירות התעסוקה לתחום ההוראה בכימיה וביולוגיה לביה"ס העל יסודי לבעלי תואר ראשון ומעלה מתחומי המדעים : ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, גיאולוגיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה כימית, אקולוגיה.

שלבי התוכנית

שלב הכשרה ראשוני
היברידי – מקוון והתנסות  בין התאריכים –  31.5 עד – 6.8
חמישה ימים בשבוע, 8 שעות עד 3 מפגשי זום ביום

שלב הכשרה שני
החל בתאריך – 26 עד – 27 באוגוסט
שני ימי היערכות ולאחריהם מתאריך – 18.10 יום לימודים בשבוע

הכשרה להוראה וחינוך בפדגוגיות חדשניות.
ליווי אישי צמוד, פיתוח אישי ופיתוח מקצועי

האותיות הקטנות
בהתאם לצורך, ידרשו השלמות דיסציפלינריות מקוונות.

 

לחץ על הקישור
שאלון פרטים אישיים למועמדים להסבה להוראה – שירות התעסוקה