מכינה לשיפור בגרות


המכינה תפתח 1.3.2024
ההרשמה בעיצומה

הלימודים במכינה הם לימודי יום בהתאם למערכת השעות האישית לכל תלמיד.
לזכאים יינתן מימון מהקרן לסיוע נוסף של משרד הביטחון או משרד החינוך

מקצועות הלימוד –
בכל מקצועות החובה:
» תנ"ך  » ספרות  » הבעה עברית  » היסטוריה ואזרחות
» מתמטיקה » ואנגלית בכל הרמות
מקצועות הגברה: » פיזיקה  » גיאוגרפיה  » ספרות
פתיחת קבוצה מותנת במספר הנרשמים

סיוע
לחיילים משוחררים ולבוגרי שירות לאומי העומדים בקריטריונים תיבחן זכאות לסיוע ממשרד הביטחון.

בנוסף יינתנו לזכאים מלגות קיום
*מותנה באישור ועדת מלגות של משרד הביטחון.

ללוחמים הלימודים בחינם
*מותנה באישור ועדת מלגות של משרד הביטחון.

 

לפרטים והרשמה
לפנות למכינה במכללת קיי:
סימה: 077-8042009
ליז: 077-8044926
טלי: 077-8051766

טופס פנייה