מגוון ושוויון חינוכי


*לעומדים בקריטריונים בהתאם לתקנון

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע
בית הספר ללימודים מתקדמים
גאה להכריז:

* מגוון ושוויון חינוכי
התוכנית החדשה ללימודי תואר שני בחינוך!

תעודת מורה מומחה בהוראה מותאמת תינתן ללומדים בתוכנית
בהשלמה של 72 שעות ובתוספת תשלום

ראש התוכנית – ד"ר בתיה רייכמן
לימודי תואר שני ב"מגוון ושוויון חינוכי" יענו לאתגר הכלת מגוון הלומדים.
התוכנית תעסוק בפיתוח זהות
מקצועית של מורים מכילים ועמדות המקדמות שוויון חינוכי.
על סמך הידע העיוני והמעשי והמודלים החינוכיים
שילמדו בתוכנית יוכלו בוגריה לפתח יכולות פרקטיות ומחקריות בסוגיות של הוגנות, הכלה וצדק חברתי.
הם
יהיו למנהיגים חינוכיים המקדמים את נושא הכלת המגוון ופועלים באופן פרואקטיבי למען הוגנות ושוויון חינוכי.
תעודת מורה מומחה בהוראה מותאמת תינתן ללומדים בתוכנית.
בהשלמה של 72 שעות ובתוספת תשלום.

למורים ב"אופק חדש" גם תואר וגם הכרה
ב 140-120 שעות מהלימודים לצורך קידום בדרגה 

קהל היעד:
* התוכנית מיועדת לכל מורה וגננת במערכת החינוך
* לאנשי חינוך בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה
* התוכנית מותאמת גם למובילי הכלה והשתלבות בית ספריים, לרכזים חברתיים ולמורים לחינוך מיוחד

אנשי החינוך בחינוך הכללי בטווח הגילאים (גן, יסודי , על יסודי) יפתחו מודעות אישית ותחושת מסוגלות להתמודדות עם המגוון במסגרת החינוכית.
הם ירחיבו ידיעותיהם אודות ה"חינוך לכל": חינוך לכל אחד ואחת ולאנשים בסיכון ובסיכוי. אנשי החינוך ירכשו דרכים לפעול בשותפויות עם בעלי עניין (אנשי חינוך, הורים, צוותים רב מערכתיים, קובעי מדיניות) לתמיכה וקידום הכלה והשתלבות. הם יהיו מנהיגים חינוכיים מקדמי הכלה ושוויוניות שיתמכו בעמיתיהם במוסדות החינוך, ישתפו בלמידתם המקצועית ובשיטות הוראתם בהיענות למגוון לומדים.
התוכנית מציעה מסגרת לימודים הולמת למורים מובילי הכלה בית ספרית.

 

מסגרת הלימודים בתוכנית:
היקף הלמידה: יום אחד בשבוע – יום שלישי. הלימודים יכללו מפגשים פנים אל פנים במכללה, שיעורים סינכרוניים וא- סינכרונים.
שעת התחלת יום הלימודים: שעה 12:15 (למעט, שלושה ימי סיור לימודי שיתקיימו משעות הבוקר) .
בהסכמת הנהלת מחוז הדרום, המורים יוכלו לעבוד בבוקר יום שלישי במוסדות החינוך.
יום הלימודים לתואר שני לא יחשב כיום חופשי.

משך התוכנית: שנתיים.
אופני הלמידה בתוכנית יכללו: סיורים לימודיים, סימולציות, הרצאות אורח, סדנאות למידה, וחקר מקרים.

 

חלק מהקורסים בתוכנית זו יועברו באופן מקוון

למידע נוסף ותנאי קבלה אנא פנו ליח' הרישום
077-2310656

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה  |  במידה ויחולו שינויים, המכללה תוכל להעניק לבוגרי התוכנית תואר M.Ed ב"למידה והוראה"

טופס פנייה