התמחות בלשון ערבית כשפה ראשונה


תוכנית ההכשרה לבית הספר העל־יסודי (ז-י) – התמחות בלשון ערבית כשפה ראשונה

אודות התוכנית

התמחות זו משלבת שני תחומים יסודיים וחשובים של הערבית: הלשון והספרות. נקודת המוצא היא ששני התחומים קשורים זה בזה קשר הדוק ושניהם מזינים זה את זה.
כל תחום עוזר להבנת התחום האחר. בנוסף לכך, בדרך כלל, המורה לערבית בבית-הספר במגזר הערבי מלמד את שני התחומים.
לשון ערבית לפטור
רמת לימודיך בלשון הערבית תיקבע בהתאם לתוצאות הרכיב הלשוני של המבחן הפסיכומטרי, או בחינת כניסה.

 

  • לשון ערבית – רמה א'
  • לשון ערבית – רמה ב'
  • לשון ערבית – רמה ג'

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
מספר המקומות מוגבל
הרישום להתמחות הנו על בסיס מקום פנוי
פתיחת ההתמחות מותנית במספר הנרשמים

 

לפרטים והרשמה:
ליטל077-8039387
שאולית077-9974511

 טופס פנייה