קורס הוראה מתקנת (מותאמת)


בשנים האחרונות עולה המודעות לתהליכי שילוב והכלה במערכת החינוך, בהתאם למדיניות משרד החינוך הדוגלת בשילוב תלמידים עם קשיי
למידה ראשוניים ומשניים בכיתות הרגילות. אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפתחו של המורה הינו לימוד כיתות הטרוגניות.לשם כך, נדרש
מהמורה להכיר וללמוד דרכי הוראה ייחודיות לתלמידים המתמודדים עם קשיים בלמידה.

הוראה מותאמת ואסטרטגיות למידה הינם כלים המאפשרים טיפול בקשיי למידה באמצעות שיטות לימוד מותאמות על פי צרכי הלומד.
תכנית העבודה נבנית על סמך ממצאי אבחון או מיפוי חוזקות וקשיים בלמידה והיכרות עם התלמיד. משתתפי הקורס ילמדו לזהות ולמפות קשיים בתהליכי הקריאה והכתיבה ובתחום החשבון, וכן ירכשו כלים לצורך בניית תכנית התערבות מותאמת לתלמיד.

ההרשמה לקראת סיום
מספר המקומות מוגבל !

לפרטים והרשמה פנו לבית הספר להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה:

 עינב: 077-8054731

נעמי: 077-9975887

מטרות התכנית:
היכרות עם תחום הדעת – לקויות הלמידה והפרעות הקשב.
איתור ואפיון קשיים בתהליכי הקריאה והכתיבה ובתחום החשבון.
לה
קנות כלים לעבודה עם תלמידים מתקשים בכיתה ההטרוגנית.
קריאת דוחות אבחון ובניית תכנית התערבות מתאימה למאפייני הלומד.

היקף תכנית הלימודים
התכנית בת 120 שעות אקדמיות, בהן הלומדים עוברים הכשרה בשלושה תחומים מרכזיים על פי הפירוט שלהלן:
חלק א' – מאפיינים של לקויות למידה  12 שעות
חלק ב' – הוראה מותאמת בקריאה ובכתיבה – 72 שעות
חלק ג' – הוראה מותאמת בחשבון – 36 שעות

 מועד:
יום רביעי – קורס פרונטלי בקמפוס. פתיחה: 23.11.22
שעות הלימוד: מ 16:30 עד 19:45

דגשים פדגוגיים וחובות לכל הקורסים
נוכחות של 80% מסה"כ שעות ההשתלמות.
ביצוע מספר מטלות לאורך השנה ועבודה מסכמת
לעומדים בהצלחה בדרישות תוענק תעודת סיום

קהל היעד:

מורות ומורים בחינוך הרגיל בכיתות בית הספר היסודי והעל יסודי שמעוניינים לקבל כלים לעבודה עם תלמידים מתקשים בבית הספר ובעבודה פרטנית.
הקורס מיועד למורים ועובדי הוראה מוסמכים, גננות, אנשי חינוך, עובדים סוציאליים.
*אשר עובדים או מתכננים לעבוד עם לומדים בעלי ליקויי למידה ובעלי אוריינטציה לעבודה עם ילדים/נוער

* לימודים בשעות אחה"צ
* מוכר לגמול השתלמות 60 שעות
* הכשרה כוללת שלושה תחומים ישומים: מבוא ללקות למידה, הוראה מותאמת בקריאה ובכתיבה והוראה מותאמת בחשבון
* פיתוח וקידום קריירה כאנשי חינוך מומחים באסטרטגיות למידה והוראה מותאמת
* קבלת כלים פרקטיים לעבודה בשטח עם תלמידים שונים
* לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם מכללת קיי, מורה להוראה מותאמת (מתקנת)


לפרטים והרשמה פנו לבית הספר להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה:

 עינב: 077-8054731
דוא"ל: einavb@kaye.ac.il

נעמי: 077-9975887
דוא"ל: nomi63@kaye.ac.il