מבצעים


המבצעים של ביה"ס ללימודים מתקדמים, מכללת קיי תשפ"ב

בתוכניות הבאות לתואר שני:

 מופעל מבצע "חבר מביא חבר" לפיו כל סטודנט או בוגר המכללה שימליץ על מועמד שיתחיל ללמוד במכללה שניהם – הממליץ והמומלץ – יקבלו הנחה בשכר הלימוד ב-1000 ש"ח

*בכפוף לתקנון המבצע

דני, איש הקשר: 077-8049960