תכנית להכשרת הנדסאים להוראה


תכנית להכשרת הנדסאים להוראה בשיתוף משרד החינוך ומכללת קיי

לפרטים והרשמה:
מורן 077-8040202
ראש מסלול מור: 077-8043287

מבנה התוכנית

« מועד פתיחת הלימודים יולי תשפ”א  (2021)
« הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית לחינוך קיי, וההתנסות תתקיים בבתי-ספר, בשאיפה בסמוך למקום המגורים של הסטודנטים.
« הלימודים מחולקים לשלושה תחומים עיקריים:

א. נושאי החובה הנדרשים מכל מורה במדינת ישראל לתעודת ההוראה בהיקף של 22 נ”ז.
ב. קורסים העוסקים בהוראה טכנולוגית של תחום התוכן בהיקף של 14 נ”ז.
ג. התנסות מעשית בהוראה בהיקף של 12 נ”ז. תחום זה יתקיים בבית ספר בו מלמדים לימודים טכנולוגיים ובמהלכו לכל סטודנט יוצמד מורה מאמן ותיק ומנוסה וכן מדריך פדגוגי מטעם המכללה.

תנאי קבלה

« לימודי ההוראה להנדסאים: בעלי תעודת בגרות מלאה + דיפלומת הנדסאי + גיליון ציונים, במקצועות:
חשמל/אלקטרוניקה, תחבורה חכמה, בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום המקצועי.
« המועמדים יידרשו לשלוח תעודות וקורות חיים.
« על כל המועמדים לעבור בהצלחה את וועדת הקבלה שתתקיים במאי  – יוני 2021, במסגרתה יבחנו בין היתר המרכיבים הבאים:
פניות ללימודים, נכונות להגשמה עצמית בחינוך, מוטיבציה חינוכית ונכונות להשתלב בהוראה בתי ספר על – יסודיים עם סיום ההכשרה.

מלגות
א. מענק מותנה בכל אחת משנות הלימוד בגובה 5800 ש”ח לשנה, להשתתפות במימון שכר הלימוד.
ב. מלגת מפעל הפיס בגובה 5000 ש”ח בתמורה להתנדבות במעורבות חברתית בהיקף של 40 שעות ועל פי התנאים המפורטים בחוזר המלגות של מפעל הפיס.
ג. ניתן לקבל מלגה זו בשנה הראשונה ובשנה השנייה, בכפוף לקיום התוכנית עם מפעל הפיס באותה שנה.

מבנה הלימודים

משך הלימודים הינו 4 סמסטרים – יום רביעי
• לא כולל יום התנסות בסמסטר שני ובסמסטר שלישי
הלימודים ברצף כולל שני סמסטרים קיץ.
סיום הלימודים אוקטובר 2022

לפרטים והרשמה:

מורן 077-8040202
ראש מסלול מור: 077-8043287