תכנית להכשרת הנדסאים להוראה


תכנית להכשרת הנדסאים להוראה בשיתוף משרד החינוך ומכללת קיי

לפרטים והרשמה:
מורן 077-8043287
ראש מסלול אלי טרבלסי: 077-8041336

על מנת לחזק את מערך ההוראה האיכותי, במקצועות ההנדסה בחינוך הטכנולוגי
הושקה תוכנית ייחודית להכשרת הנדסאים ומהנדסים להוראה מהתמחויות
חשמל/אלקטרוניקה/מכונות
התוכנית מיועדת להנדסאים ולמהנדסים הרואים בהוראה שליחות

מבנה התוכנית

« מועד פתיחה: 4.7.2024
« הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית לחינוך קיי, וההתנסות תתקיים בבתי-ספר,
בשאיפה בסמוך למקום המגורים של הסטודנטים.

הלימודים מחולקים לשלושה תחומים עיקריים:
א. לימודי חינוך, פדגוגיה ודידקטיקה.
ב. התנסות מעשית בהוראה. תחום זה יצקיים בבית ספר בו מלמדים לימודים טכנולוגיים ובמהלכו לכל סטודנט יוצמד מורה מאמן ותיק ומנוסה וכן מדריך פדגוגי מטעם המכללה.
ג. קורסים העוסקים בהוראה טכנולוגית של תחום התוכן.

תנאי קבלה

« לימודי ההוראה להנדסאים:
דיפלומת הנדסאי + גיליון ציונים, ועדת קבלה
במקצועות: חשמל/אלקטרוניקה/מכונות

« המועמדים יידרשו לשלוח את התעודות לנייד 050-4990013 (וואטסאפ בלבד)
« על כל המועמדים לעבור בהצלחה את וועדת הקבלה במסגרתה יבחנו בין היתר המרכיבים הבאים:  פניות ללימודים,
נכונות להגשמה עצמית בחינוך, מוטיבציה חינוכית ונכונות להשתלב בהוראה בתי ספר על – יסודיים עם סיום ההכשרה.

* מלגות
א. הלוואה מותנית בסך 5800 להשתתפות במימון שכר הלימוד.
ב. ההלוואה מותנית תהפוך למענק לאחר סיום לימודיו , זכאות לתעודת הוראה ועבודה במערכת החינוך כמפורט בחוזר המערך המסייע המתפרסם מדי שנה.
ג. משרד אינו מתחייב לשבץ את בוגרי התוכנית במערכת החינוך

* מלגת פיס –
מלגת מפעל הפיס בגובה 5000 ₪ בתמורה להתנדבות במעורבות חברתית בהיקף של 40 שעות, בהתאמה ובהתאם להנחיות בחוזר מפעל הפיס.

מלגות מפעל הפיס מותנות בקבלת אישור ממפעל הפיס עבור התקציב המיועד למלגות מדי שנה.
ניתן לקבל מלגה זו בשנה הראשונה, בכפוף לקיום התכנית עם מפעל הפיס באותה שנה.

* מותנה באישור משרד החינוך

· סטודנט שמקבל בשנה זו מלגה ממפעל הפיס, במסגרת אחרת, לא יהיה זכאי למלגה נוספת ממפעל הפיס במסגרת תכנית ההכשרה להוראה

מבנה הלימודים
משך הלימודים הינו 3 סמסטרים רצופים (כשנה)
יום לימודים בקמפוס: חמישי
ימי ראשון בערב – למידה מרחוק
יום התנסות – יום שישי / גמיש בתיאום עם ראש התוכנית

לפרטים והרשמה:

מורן 077-8043287
ראש מסלול אלי טרבלסי: 077-8041336