תכנית להכשרת הנדסאים להוראה


תכנית להכשרת הנדסאים להוראה בשיתוף משרד החינוך ומכללת קיי

לפרטים והרשמה:
מורן ביתן077-8040202

על מנת לחזק את מערך ההוראה האיכותי, במקצועות ההנדסה בחינוך הטכנולוגי
הושקה תוכנית ייחודית להכשרת הנדסאים ומהנדסים להוראה מהתמחויות
חשמל/אלקטרוניקה ומכשור רפואי/מכונות
התוכנית מיועדת להנדסאים ולמהנדסים הרואים בהוראה שליחות

מבנה התוכנית

« מועד פתיחת הלימודים יוני תשפ"ב (22.06.22)
« הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית לחינוך קיי, וההתנסות תתקיים בבתי-ספר,
בשאיפה בסמוך למקום המגורים של הסטודנטים.

« הלימודים מחולקים לשלושה תחומים עיקריים:
א. נושאי החובה הנדרשים מכל מורה במדינת ישראל לתעודת ההוראה בהיקף של 22 נ"ז.
ב. קורסים העוסקים בהוראה טכנולוגית של תחום התוכן בהיקף של 14 נ"ז.
ג. התנסות מעשית בהוראה בהיקף של 12 נ"ז. תחום זה יתקיים בבית ספר בו מלמדים לימודים טכנולוגיים ובמהלכו
לכל סטודנט יוצמד מורה מאמן ותיק ומנוסה וכן מדריך פדגוגי מטעם המכללה.

תנאי קבלה

« לימודי ההוראה להנדסאים:
בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 + דיפלומת הנדסאי + גיליון ציונים, ועדת קבלה
במקצועות: חשמל/אלקטרוניקה/מכונות/מכשור רפואי
« המועמדים יידרשו לשלוח את התעודות לנייד 050-4990013
« על כל המועמדים לעבור בהצלחה את וועדת הקבלה במסגרתה יבחנו בין היתר המרכיבים הבאים:  פניות ללימודים,
נכונות להגשמה עצמית בחינוך, מוטיבציה חינוכית ונכונות להשתלב בהוראה בתי ספר על – יסודיים עם סיום ההכשרה.

מלגות
א. מענק מותנה בכל אחת משנות הלימוד בגובה 5800 ש"ח לשנה, להשתתפות במימון שכר הלימוד.
ב. מלגת מפעל הפיס בגובה 5000 ₪ או 10000 ₪ בתמורה להתנדבות במעורבות חברתית בהיקף של 40 או 80
שעות בהלימה ועל פי התנאים המפורטים בחוזר המלגות של מפעל הפיס.
ג. ניתן לקבל מלגה זו בשנה הראשונה ובשנה השנייה, בכפוף לקיום התוכנית עם מפעל הפיס באותה שנה.

מבנה הלימודים

משך הלימודים הינו 3 סמסטרים רצופים (כשנה)
יום הלימודים בימי רביעי
יום התנסות בסמסטר שלישי ורביעי בימי שישי סיום הלימודים יוני 2023

 

לפרטים והרשמה:

מורן 077-8040202
ראש מסלול אלי טרבלסי: 077-8043287